19. 1. 2020  20:16 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jozef Dúbravský, PhD.
Identifikační číslo: 4934
Univerzitní e-mail: jozef.dubravsky [at] stuba.sk
 
Pracovník BOZ a PO - Referát bezpečnosti, ochrany zdravia pri práci, PO a CO (EO Dek FIIT)
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     
Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Riadenie tepelnej sústavy
Autor: Ing. Hana Kováčová
Pracoviště: Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
Vedoucí práce: Ing. Jozef Dúbravský, PhD.
Oponent:Ing. Ľuboš Chovanec, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Riadenie tepelnej sústavy
Abstrakt:Cieľom mojej diplomovej práce je navrhnúť a vytvoriť takú riadiacu jednotku, ktorá dokáže riadiť tepelnú sústavu. Ja som si vybrala riadenie radiátorov v rôznych miestnostiach v dome, pomocou termoelektrických servopohonov. Venovala som sa preto analýze rôznych druhov tepelných sústav ako sú napríklad plynové, elektrické kúrenie, ale aj už teraz modernejšie solárne systémy. Rozanalyzovala som aj hlavné druhy vykurovania ako sú klasické či podlahové vykurovanie. Na základe tejto podrobnej analýzy som si vybrala už spomenuté klasické vykurovanie. Riadiacu jednotku som navrhla od základu, čo znamená že som navrhla dosku plošných spojov, vybrala som súčiastky osadené na nej a aj som ju naprogramovala tak, aby s ňou používateľ dokázal komunikovať pomocou web rozhrania. Vďaka tomuto riešeniu je riadiaca jednotka z pohľadu používateľa ľahko ovládateľná a používateľ dokáže sledovať aj historický prehľad teplôt za určité obdobie. Dá sa ovládať pomocou manuálneho alebo automatického režimu. Riadiaca jednotka je rozšíriteľná a dokážu sa na ňu pripojiť rôzne typy senzorov. Je prispôsobená tak, že sa na nej nachádzajú zbernice UART, I2C aj SPI. Prínos teda spočíva predovšetkým v šetrení energie tým, že používateľ má neustále prehľad nad teplotami v jednotlivých miestnostiach domu.
Klíčová slova:tepelná sústava, riadiaca jednotka, riadenie

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně