Jan 18, 2020   2:16 a.m. Bohdana
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jozef Dúbravský, PhD.
Identification number: 4934
University e-mail: jozef.dubravsky [at] stuba.sk
 
Pracovník BOZ a PO - Department of Work Safety, Fire Protection and Civil Defence (D-E DO FIIT)
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Thermal system management
Written by (author): Ing. Hana Kováčová
Department: Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)
Thesis supervisor: Ing. Jozef Dúbravský, PhD.
Opponent:Ing. Ľuboš Chovanec, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Riadenie tepelnej sústavy
Summary:Cieľom mojej diplomovej práce je navrhnúť a vytvoriť takú riadiacu jednotku, ktorá dokáže riadiť tepelnú sústavu. Ja som si vybrala riadenie radiátorov v rôznych miestnostiach v dome, pomocou termoelektrických servopohonov. Venovala som sa preto analýze rôznych druhov tepelných sústav ako sú napríklad plynové, elektrické kúrenie, ale aj už teraz modernejšie solárne systémy. Rozanalyzovala som aj hlavné druhy vykurovania ako sú klasické či podlahové vykurovanie. Na základe tejto podrobnej analýzy som si vybrala už spomenuté klasické vykurovanie. Riadiacu jednotku som navrhla od základu, čo znamená že som navrhla dosku plošných spojov, vybrala som súčiastky osadené na nej a aj som ju naprogramovala tak, aby s ňou používateľ dokázal komunikovať pomocou web rozhrania. Vďaka tomuto riešeniu je riadiaca jednotka z pohľadu používateľa ľahko ovládateľná a používateľ dokáže sledovať aj historický prehľad teplôt za určité obdobie. Dá sa ovládať pomocou manuálneho alebo automatického režimu. Riadiaca jednotka je rozšíriteľná a dokážu sa na ňu pripojiť rôzne typy senzorov. Je prispôsobená tak, že sa na nej nachádzajú zbernice UART, I2C aj SPI. Prínos teda spočíva predovšetkým v šetrení energie tým, že používateľ má neustále prehľad nad teplotami v jednotlivých miestnostiach domu.
Key words:tepelná sústava, riadiaca jednotka, riadenie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited