26. 1. 2020  14:56 Tamara
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jozef Dúbravský, PhD.
Identifikační číslo: 4934
Univerzitní e-mail: jozef.dubravsky [at] stuba.sk
 
Pracovník BOZ a PO - Referát bezpečnosti, ochrany zdravia pri práci, PO a CO (EO Dek FIIT)
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     
Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Riadiaci systém ohrevu vody v bazénoch
Autor: Bc. Lukáš Končál
Pracoviště: Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
Vedoucí práce: Ing. Jozef Dúbravský, PhD.
Oponent:Ing. Ľuboš Chovanec, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:anglický jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Control System of Pool Heating
Abstrakt:The objective of this bachelor thesis is to design system for automatic regulation of heating of water in pools. We implemented the proposed system into real object. During implementation was safety our primary requirement. Mainly we focused on comfort in the pool, relieving user from multiple duties, electricity saving, securing safety of people in the pool and protection of pool accessories in undesirable situations. To warm the water we used combination of solar heating and heat pump. Heat pump is only part of the proposal. We monitor temperature of the water, water level, pressure in the filtration, movement of people in the pool and we detect sunlight. We use these values while controlling heating, pump, electrical valves and signalization. Main section of the control system is the programmable board Arduino, which controls the whole system. We control the system using three basic buttons and a mobile phone. We confirmed the verification by measuring the values, from which we have drawn the graphs. From those we determined that the heat pump should start heating the water if the weather is cloudy for three to four consecutive days. Otherwise, for a comfortable temperature it is enough to use the solar heating. System is capable of successfuly heating the water, maintaining required temperature of water,automatically refill the pool with water, control sufficient water level and measure the pressure in filtration. Our control system is made as universally as possible and because of this it is possible to connect it to many types of pools. After programming and connecting our system to a real object, it passed through successful inspection by revision technician.
Klíčová slova:Arduino, Water heating, Pool

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně