15. 12. 2019  22:40 Ivica
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jozef Dúbravský, PhD.
Identifikačné číslo: 4934
Univerzitný e-mail: jozef.dubravsky [at] stuba.sk
 
Pracovník BOZ a PO - Referát bezpečnosti, ochrany zdravia pri práci, PO a CO (EO Dek FIIT)
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Riadiaci systém ohrevu vody v bazénoch
Autor: Bc. Lukáš Končál
Pracovisko: Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
Vedúci práce: Ing. Jozef Dúbravský, PhD.
Oponent:Ing. Ľuboš Chovanec, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:anglický jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Control System of Pool Heating
Abstrakt:The objective of this bachelor thesis is to design system for automatic regulation of heating of water in pools. We implemented the proposed system into real object. During implementation was safety our primary requirement. Mainly we focused on comfort in the pool, relieving user from multiple duties, electricity saving, securing safety of people in the pool and protection of pool accessories in undesirable situations. To warm the water we used combination of solar heating and heat pump. Heat pump is only part of the proposal. We monitor temperature of the water, water level, pressure in the filtration, movement of people in the pool and we detect sunlight. We use these values while controlling heating, pump, electrical valves and signalization. Main section of the control system is the programmable board Arduino, which controls the whole system. We control the system using three basic buttons and a mobile phone. We confirmed the verification by measuring the values, from which we have drawn the graphs. From those we determined that the heat pump should start heating the water if the weather is cloudy for three to four consecutive days. Otherwise, for a comfortable temperature it is enough to use the solar heating. System is capable of successfuly heating the water, maintaining required temperature of water,automatically refill the pool with water, control sufficient water level and measure the pressure in filtration. Our control system is made as universally as possible and because of this it is possible to connect it to many types of pools. After programming and connecting our system to a real object, it passed through successful inspection by revision technician.
Kľúčové slová:Arduino, Water heating, Pool

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene