12. 12. 2019  7:14 Otília
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jozef Dúbravský, PhD.
Identifikačné číslo: 4934
Univerzitný e-mail: jozef.dubravsky [at] stuba.sk
 
Pracovník BOZ a PO - Referát bezpečnosti, ochrany zdravia pri práci, PO a CO (EO Dek FIIT)
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Riadiaci modul pre lineárny motor
Autor: Ing. Lukáš Stehlík
Pracovisko: Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
Vedúci práce: Ing. Jozef Dúbravský, PhD.
Oponent:prof. Ing. Peter Hubinský, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Riadiaci modul pre lineárny motor
Abstrakt:Cieľom tejto práce je návrh a vyhotovenie riadiaceho a komunikačného modulu, ktorého úlohou je riadenie polohy lineárneho synchrónneho motora. V práci sa zaoberáme analýzou riadiacich metód používaných v praxi a analýzou jednotlivých častí polohovacieho zariadenia. Prvou dôležitou úlohou je návrh a vyhotovenie riadiaceho a komunikačného modulu spolu s elektronikou galvanického oddelenia riadiacich signálov, kvôli rôznym napäťovým úrovniam používaných na jednotlivých častiach zariadenia. Po zhotovení a oživení elektroniky sa zaoberáme identifikáciou samotného motora. Model získaný z identifikácie sme ďalej využili pri návrhu parametrov polohového regulátora. Pre návrh sme si zvolili dva typy polohových regulátorov, kaskádový regulátor so štruktúrou PIV a štandardný regulátor s I-PD štruktúrou. Parametre vybraných regulátorov sme navrhli metódou rozmiestňovania pólov. V regulačných štruktúrach sme použili anti-windup zapojenie integrátora, kvôli reálnemu obmedzeniu akčného zásahu regulátora. Po návrhu riadenia sme ho implementovali na riadiacom module a navrhli sme systém pre bezpečné polohovanie motora. Pre ovládanie polohy motora a meranie priebehov procesných veličín sme vytvorili počítačovú aplikáciu. Funkčnosť navrhnutých regulačných štruktúr sme overili simuláciami aj meraniami na reálnom polohovacom systéme, pričom sme regulačné štruktúry navzájom porovnali. Taktiež sme meraniami overili systém pre bezpečné polohovanie motora. Na záver sme vyhotovili užívateľskú a technickú dokumentáciu navrhnutého riadiaceho modulu.
Kľúčové slová:lineárny motor, riadiaci modul, mikroprocesor, galvanické oddelenie, polohový regulátor

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene