Jan 23, 2020   9:28 a.m. Miloš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jozef Dúbravský, PhD.
Identification number: 4934
University e-mail: jozef.dubravsky [at] stuba.sk
 
Pracovník BOZ a PO - Department of Work Safety, Fire Protection and Civil Defence (D-E DO FIIT)
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Control stepper motor with micro-processor
Written by (author): Ing. Alexander Tichý
Department: Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)
Thesis supervisor: Ing. Jozef Dúbravský, PhD.
Opponent:Ing. Richard Tesár
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Riadenie krokového motora mikroprocesorom
Summary:V tejto bakalárskej práci je popísaný návrh a realizácia riadiaceho systému pre unipolárne riadenie krokových motorov. Navrhnutý systém riadi krokový motor pomocou štvortaktného riadenia. Nadriadený PC komunikuje s riadiacou elektronikou pomocou zbernice USB. Súčasťou práce je podrobný opis a postup návrhu jednotlivých častí riadiacej elektroniky, oboznamuje so základnými vlastnosťami a spôsobmi riadenia krokových motorov. Ďalšou časťou je zoznámenie sa s mikrokontrolérom AVR a popisom nastavení jeho integrovaných súčastí.
Key words:Mikrokontrolér, Krokový motor, Riadenie

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet with no restrictions, incl. the right to provide sub-lincence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesisThesis appendices

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited