25. 1. 2020  17:43 Gejza
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jozef Dúbravský, PhD.
Identifikační číslo: 4934
Univerzitní e-mail: jozef.dubravsky [at] stuba.sk
 
Pracovník BOZ a PO - Referát bezpečnosti, ochrany zdravia pri práci, PO a CO (EO Dek FIIT)
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     
Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Riadiaci systém pre technologické zariadenie
Autor: Ing. Katarína Balážová
Pracoviště: Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
Vedoucí práce: Ing. Jozef Dúbravský, PhD.
Oponent:Ing. Miroslav Suchánek
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Riadiaci systém pre technologické zariadenie
Abstrakt:Cieľom tejto diplomovej práce bolo navrhnúť riadiaci systém pre automatizované zariadenie na zváranie a delenie kovových materiálov. Po teoretickom priblížení si danej problematiky sme pristúpili k samotnému návrhu požadovaného systému. Komunikácia medzi jednotlivými zariadeniami navrhnutého systému je zabezpečená prostredníctvom priemyselnej siete Ethernet s využitím protokolu OPC, ktorých princípom sme sa taktiež venovali v niektorých kapitolách. Súčasťou takéhoto riadiaceho systému musí byť užívateľské rozhranie človek-stroj, ktorého návrhu a realizácii sa venujeme v posledných dvoch kapitolách. Hlavnou myšlienkou tejto práce bolo navrhnúť ergonomické a užívateľsky príjemné prostredie, vďaka ktorému je možné jednoduché riadenie daného systému.
Klíčová slova:Zváranie materiálov, rozhranie človek-stroj, Asynchrónne motory

Aktuální stupeň zveřejnění
 
zpřístupňování digitální rozmnoženiny školního díla prostřednictvím akademické / univerzitní knihovny na studijní, vědecké, vzdělávací a informační účely pouze uživatelům v rámci vysoké školy (kontrola přístupu na základě IP adres počítačů nebo prostřednictvím jména a hesla).


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně