5. 12. 2019  20:48 Oto
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jozef Dúbravský, PhD.
Identifikačné číslo: 4934
Univerzitný e-mail: jozef.dubravsky [at] stuba.sk
 
Pracovník BOZ a PO - Referát bezpečnosti, ochrany zdravia pri práci, PO a CO (EO Dek FIIT)
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Riadiaci systém pre technologické zariadenie
Autor: Ing. Katarína Balážová
Pracovisko: Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
Vedúci práce: Ing. Jozef Dúbravský, PhD.
Oponent:Ing. Miroslav Suchánek
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Riadiaci systém pre technologické zariadenie
Abstrakt:Cieľom tejto diplomovej práce bolo navrhnúť riadiaci systém pre automatizované zariadenie na zváranie a delenie kovových materiálov. Po teoretickom priblížení si danej problematiky sme pristúpili k samotnému návrhu požadovaného systému. Komunikácia medzi jednotlivými zariadeniami navrhnutého systému je zabezpečená prostredníctvom priemyselnej siete Ethernet s využitím protokolu OPC, ktorých princípom sme sa taktiež venovali v niektorých kapitolách. Súčasťou takéhoto riadiaceho systému musí byť užívateľské rozhranie človek-stroj, ktorého návrhu a realizácii sa venujeme v posledných dvoch kapitolách. Hlavnou myšlienkou tejto práce bolo navrhnúť ergonomické a užívateľsky príjemné prostredie, vďaka ktorému je možné jednoduché riadenie daného systému.
Kľúčové slová:Zváranie materiálov, rozhranie človek-stroj, Asynchrónne motory

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie digitálnej rozmnoženiny školského diela prostredníctvom akademickej/univerzitnej knižnice na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely len používateľom v rámci vysokej školy (kontrola prístupu na základe IP adries počítačov alebo prostredníctvom mena a hesla).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene