24. 1. 2020  2:16 Timotej
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jozef Dúbravský, PhD.
Identifikační číslo: 4934
Univerzitní e-mail: jozef.dubravsky [at] stuba.sk
 
Pracovník BOZ a PO - Referát bezpečnosti, ochrany zdravia pri práci, PO a CO (EO Dek FIIT)
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     
Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Riadenie striedavého motora prostredníctvom PLC SIEMENS SIMATIC S7
Autor: Ing. Alexander Czanik
Pracoviště: Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
Vedoucí práce: Ing. Jozef Dúbravský, PhD.
Oponent:Ing. Miroslav Suchánek
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Riadenie striedavého motora prostredníctvom PLC SIEMENS SIMATIC S7
Abstrakt:Bakalárska práca sa zaoberá návrhom a realizáciou riadiaceho systému umožňujúceho riadenie rýchlosti striedavého asynchrónneho motora pomocou frekvenčného meniča, s využitím programovacieho riadiaceho automatu PLC SIEMENS SIMATIC S7. V rámci realizácie práce bol navrhnutý zjednodušený výrobný systém ako aj zjednodušené príslušné programové vybavenie. Práca sa v prvých dvoch kapitolách zaoberá vlastnosťami striedavých motorov, ako aj princípom činnosti a zjednodušeným matematickým popisom asynchrónnych elektromotorov. Jadro práce opisuje návrh kompletného zjednodušeného výrobného systému, a to návrhom riadenia, spojenie riadiaceho systému s priemyselným komunikačným systémom a OPC komunikáciou s rozhraním človek-stroj. Pre účely tohto projektu bol vytvorený riadiaci program v SIMATIC S7 a grafické rozhranie na ovládanie systému.. Súčasťou príloh k projektu je technická dokumentácia a návod na používanie riadiaceho systému ako aj na prácu s vytvoreným používateľským rozhraním.
Klíčová slova:Asynchrónne motory, SIMATIC S7, frekvenčný menič, PLC, INTERBUS, OPC

Aktuální stupeň zveřejnění
 
zpřístupňování vytvořené digitální rozmnoženiny školního díla online prostřednictvím internetu bez omezení, včetně práva poskytovat sublicence třetí osobě na studijní, vědecké, vzdělávací a informační účely.


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadáníZávěrečná práce

Části práce s odloženým zveřejněním:

Posudky závěrečné práce neomezeně