5. 12. 2019  20:24 Oto
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jozef Dúbravský, PhD.
Identifikačné číslo: 4934
Univerzitný e-mail: jozef.dubravsky [at] stuba.sk
 
Pracovník BOZ a PO - Referát bezpečnosti, ochrany zdravia pri práci, PO a CO (EO Dek FIIT)
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Riadenie striedavého motora prostredníctvom PLC SIEMENS SIMATIC S7
Autor: Ing. Alexander Czanik
Pracovisko: Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
Vedúci práce: Ing. Jozef Dúbravský, PhD.
Oponent:Ing. Miroslav Suchánek
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Riadenie striedavého motora prostredníctvom PLC SIEMENS SIMATIC S7
Abstrakt:Bakalárska práca sa zaoberá návrhom a realizáciou riadiaceho systému umožňujúceho riadenie rýchlosti striedavého asynchrónneho motora pomocou frekvenčného meniča, s využitím programovacieho riadiaceho automatu PLC SIEMENS SIMATIC S7. V rámci realizácie práce bol navrhnutý zjednodušený výrobný systém ako aj zjednodušené príslušné programové vybavenie. Práca sa v prvých dvoch kapitolách zaoberá vlastnosťami striedavých motorov, ako aj princípom činnosti a zjednodušeným matematickým popisom asynchrónnych elektromotorov. Jadro práce opisuje návrh kompletného zjednodušeného výrobného systému, a to návrhom riadenia, spojenie riadiaceho systému s priemyselným komunikačným systémom a OPC komunikáciou s rozhraním človek-stroj. Pre účely tohto projektu bol vytvorený riadiaci program v SIMATIC S7 a grafické rozhranie na ovládanie systému.. Súčasťou príloh k projektu je technická dokumentácia a návod na používanie riadiaceho systému ako aj na prácu s vytvoreným používateľským rozhraním.
Kľúčové slová:Asynchrónne motory, SIMATIC S7, frekvenčný menič, PLC, INTERBUS, OPC

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela online prostredníctvom internetu bez obmedzenia, vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej osobe na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely.


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanieZáverečná práca

Časti práce s odloženým zverejnením:

Posudky záverečnej práce neobmedzene