12. 12. 2019  21:58 Otília
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jozef Dúbravský, PhD.
Identifikačné číslo: 4934
Univerzitný e-mail: jozef.dubravsky [at] stuba.sk
 
Pracovník BOZ a PO - Referát bezpečnosti, ochrany zdravia pri práci, PO a CO (EO Dek FIIT)
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Diagnostika impedančných zón
Autor: Ing. Tomáš Fico
Pracovisko: Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
Vedúci práce: Ing. Jozef Dúbravský, PhD.
Oponent:Ing. Richard Tesár
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Diagnostika impedančných zón
Abstrakt:V súčasnosti prevláda trend skvalitňovania zdravotnej starostlivosti. S tým je spojené pozitívne zlepšenie kvality a dĺžky života ľudí. V tomto zmysle vznikla aj táto práca, aby priniesla určitý technologický rozvoj do akupunktúry, ktorá patrí do liečebno-preventívnej starostlivosti. V medicíne už existuje mnoho diagnostických metód. Do popredia sa dostávajú vyšetrenia založené na elektrických vlastnostiach ľudského organizmu, akými sú napr. elektrický potenciál a impedancia. Výhody elektrických meraní sú hlavne v ich neinvazívnosti, s relatívne rýchlym výsledkom po vyšetrení. Táto práca sa zaoberá návrhom zariadenia, ktoré využíva meranie impedancie kože na diagnostiku pacienta. V práci sú využité informácie z rôznych odvetví techniky a aj poznatky čínskej medicíny a jej novodobých diagnostických metód, na ktorých je táto práca založená. Vývoj mechanizmu merania bol riešený metódou dedukcie, kde bolo potrebné zabezpečiť jednoznačnosť a bezpečnosť merania na subjekte. Jeho funkčnosť bola porovnávaná s už existujúcimi metódami a reálne testovaná na pacientovi.
Kľúčové slová:akupunktúra, diagnostika, impedancia

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie len anotácie a abstraktov záverečnej práce, kontaktov, ak autor alebo školiteľ nesúhlasia so zverejnením celého textu. Autor môže uviesť kontaktné údaje (ako nepovinné).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene