21. 1. 2020  2:01 Vincent
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jozef Dúbravský, PhD.
Identifikační číslo: 4934
Univerzitní e-mail: jozef.dubravsky [at] stuba.sk
 
Pracovník BOZ a PO - Referát bezpečnosti, ochrany zdravia pri práci, PO a CO (EO Dek FIIT)
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     
Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Riadiaci systém pre krokové motory
Autor: Bc. Matúš Jenčo
Pracoviště: Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
Vedoucí práce: Ing. Jozef Dúbravský, PhD.
Oponent:Ing. Martin Jarčuška, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Riadiaci systém pre krokové motory
Abstrakt:Bakalárska práca opisuje návrh a realizáciu riadiaceho systému pre krokový motor. Riadiaci systém riadi krokový motor v bipolárnom a unipolárnom režime riadenia pre jednotlivé módy krokovania. Zariadenie je určené k prezentácii režimov a vlastností riadenia krokového motora. V prvej časti sa práca zaoberá teoretickým rozborom druhov krokových motorov a ich vlastností. Ďalšia časť opisuje princíp činnosti a možnosti riadenia. Návrh sa zameriava na výber vhodných súčiastok, zostavenie schém zapojenia a softvérové prepojenie s nadriadeným počítačom prostredníctvom USB cez HID protokol. Na záver práca popisuje overenie navrhnutej schémy a riadenia.
Klíčová slova:krokový motor, unipolárne riadenie , bipolárne riadenie, mikroprocesor

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně