15. 12. 2019  13:33 Ivica
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jozef Dúbravský, PhD.
Identifikačné číslo: 4934
Univerzitný e-mail: jozef.dubravsky [at] stuba.sk
 
Pracovník BOZ a PO - Referát bezpečnosti, ochrany zdravia pri práci, PO a CO (EO Dek FIIT)
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Riadiaci systém pre krokové motory
Autor: Bc. Matúš Jenčo
Pracovisko: Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
Vedúci práce: Ing. Jozef Dúbravský, PhD.
Oponent:Ing. Martin Jarčuška, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Riadiaci systém pre krokové motory
Abstrakt:Bakalárska práca opisuje návrh a realizáciu riadiaceho systému pre krokový motor. Riadiaci systém riadi krokový motor v bipolárnom a unipolárnom režime riadenia pre jednotlivé módy krokovania. Zariadenie je určené k prezentácii režimov a vlastností riadenia krokového motora. V prvej časti sa práca zaoberá teoretickým rozborom druhov krokových motorov a ich vlastností. Ďalšia časť opisuje princíp činnosti a možnosti riadenia. Návrh sa zameriava na výber vhodných súčiastok, zostavenie schém zapojenia a softvérové prepojenie s nadriadeným počítačom prostredníctvom USB cez HID protokol. Na záver práca popisuje overenie navrhnutej schémy a riadenia.
Kľúčové slová:krokový motor, unipolárne riadenie , bipolárne riadenie, mikroprocesor

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene