24. 1. 2020  5:57 Timotej
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jozef Dúbravský, PhD.
Identifikační číslo: 4934
Univerzitní e-mail: jozef.dubravsky [at] stuba.sk
 
Pracovník BOZ a PO - Referát bezpečnosti, ochrany zdravia pri práci, PO a CO (EO Dek FIIT)
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     
Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Mikroprocesorový riadiaci systém pre jednosmerný motor
Autor: Ing. Csaba Ruman
Pracoviště: Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
Vedoucí práce: Ing. Jozef Dúbravský, PhD.
Oponent:Ing. Martin Gažo, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Mikroprocesorový riadiaci systém pre jednosmerný motor
Abstrakt:Záverečná práca sa venuje návrhu a realizácie rýchlostného servosystému pre jednosmerný motor typu HSM150 a ovládacieho programu do počítača. Riadiaci systém je realizovaný mikroprocesorom Atmel ATmega168. Mikroprocesor meria rýchlosť z inkrementálneho rotačného snímača a riadi rýchlosť motora pomocou tranzistorového meniča impulznou šírkovou moduláciou. Výpočet akčného zásahu prebieha na mikroprocesore, kde je implementovaný diskrétny PS regulátor. Riadiaci systém je prepojený s počítačom, kde sa môžu sledovať veličiny a nastavovať parametre. Komunikácia prebieha na sériovej linke. Riadiaci systém je potrebný z dôvodu doplnenia podobného systému na predmete Akčné členy. Študenti v rámci výučby budú mať možnosť vyskúšať riadenie motora, navrhnúť parametre regulátora a sledovať jednotlivé signály.
Klíčová slova:regulátor, impulzná šírková modulácia, rýchlostný servosystém, inkrementálny snímač, jednosmerný motor

Aktuální stupeň zveřejnění
 
poskytuje pouze anotace a abstrakty závěrečné práce, kontakty, pokud autor nebo školitel nesouhlasí se zveřejněním celého textu. Autor může uvést kontaktní údaje (jako nepovinné).


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně