8. 12. 2019  1:47 Marína
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jozef Dúbravský, PhD.
Identifikačné číslo: 4934
Univerzitný e-mail: jozef.dubravsky [at] stuba.sk
 
Pracovník BOZ a PO - Referát bezpečnosti, ochrany zdravia pri práci, PO a CO (EO Dek FIIT)
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Mikroprocesorový riadiaci systém pre jednosmerný motor
Autor: Ing. Csaba Ruman
Pracovisko: Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
Vedúci práce: Ing. Jozef Dúbravský, PhD.
Oponent:Ing. Martin Gažo, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Mikroprocesorový riadiaci systém pre jednosmerný motor
Abstrakt:Záverečná práca sa venuje návrhu a realizácie rýchlostného servosystému pre jednosmerný motor typu HSM150 a ovládacieho programu do počítača. Riadiaci systém je realizovaný mikroprocesorom Atmel ATmega168. Mikroprocesor meria rýchlosť z inkrementálneho rotačného snímača a riadi rýchlosť motora pomocou tranzistorového meniča impulznou šírkovou moduláciou. Výpočet akčného zásahu prebieha na mikroprocesore, kde je implementovaný diskrétny PS regulátor. Riadiaci systém je prepojený s počítačom, kde sa môžu sledovať veličiny a nastavovať parametre. Komunikácia prebieha na sériovej linke. Riadiaci systém je potrebný z dôvodu doplnenia podobného systému na predmete Akčné členy. Študenti v rámci výučby budú mať možnosť vyskúšať riadenie motora, navrhnúť parametre regulátora a sledovať jednotlivé signály.
Kľúčové slová:regulátor, impulzná šírková modulácia, rýchlostný servosystém, inkrementálny snímač, jednosmerný motor

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie len anotácie a abstraktov záverečnej práce, kontaktov, ak autor alebo školiteľ nesúhlasia so zverejnením celého textu. Autor môže uviesť kontaktné údaje (ako nepovinné).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene