9. 12. 2019  0:10 Izabela
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jozef Dúbravský, PhD.
Identifikačné číslo: 4934
Univerzitný e-mail: jozef.dubravsky [at] stuba.sk
 
Pracovník BOZ a PO - Referát bezpečnosti, ochrany zdravia pri práci, PO a CO (EO Dek FIIT)
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Akčný člen s jednosmerným motorom
Autor: Ing. Matúš Löw
Pracovisko: Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
Vedúci práce: Ing. Jozef Dúbravský, PhD.
Oponent:Ing. Martin Gažo, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Akčný člen s jednosmerným motorom
Abstrakt:Bakalárska práca je zameraná na návrh akčného člena pre jednosmerné motory HSM 150 s využitím IGBT tranzistorov typu CM75TL-12NF. IGBT je výkonový tranzistor, ktorý zvláda vysoké prúdy a vysoké frekvencie, pričom sme využili mostíkové zapojenie tranzistorov. Tranzistory sú ovládané mikročipom M63993FP, ktorý zabezpečuje, aby sa nikdy naraz neotvorili obidva tranzistory polomosta. Ak by nastalo takéto otvorenie, tranzistory by sa vyskratovali. Rýchlosť otáčok motora sa môže riadiť priamo zmenou napájacieho napätia do kotvy motora, alebo zmenou strednej hodnoty napätia pomocou šírkovoimpulznej modulácie. Aby sme mohli riadiť otáčky, musíme ich vedieť zosnímať. To je možné napr. pomocou tachodynama, alebo inkrementálneho snímača rýchlosti. Na práci sa bude pokračovať v diplomovom projekte. Akčný člen bude slúžiť ako moderná učebná pomôcka.
Kľúčové slová:akčný člen, jednosmerný motor, IGBT tranzistor

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene