28. 1. 2020  23:56 Alfonz
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jozef Dúbravský, PhD.
Identifikační číslo: 4934
Univerzitní e-mail: jozef.dubravsky [at] stuba.sk
 
Pracovník BOZ a PO - Referát bezpečnosti, ochrany zdravia pri práci, PO a CO (EO Dek FIIT)
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     
Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Rýchlostný servosystém so synchrónnym motorom
Autor: Ing. Mário Hodas
Pracoviště: Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
Vedoucí práce: Ing. Jozef Dúbravský, PhD.
Oponent:Ing. Martin Gažo, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Rýchlostný servosystém so synchrónnym motorom
Abstrakt:Cieľom práce je vyvinúť rýchlostný servosystém použiteľný vo výuke na demonštráciu pohonov so synchrónnymi motormi. K tomuto účelu sú odvodené matematický model synchrónneho motora s permanentnými magnetmi, matematický model frekvenčného meniča v podobe generátora momentu a regulátorov prúdu a nakoniec aj dve rôzne štruktúry diskrétnych regulátorov rýchlosti servosystému. Tento model je následne konfrontovaný s nameranými hodnotami skutočného servosystému pozostávajúceho z frekvenčného meniča, synchrónneho motora s permanentnými magnetmi a riadiaceho mikropočítača IBM-PC vybaveného meracou kartou a programovým prostredím Matlab-Simulink. Súčasťou práce je aj návod na použitie skutočného servosystému pre pedagogický proces, aby sa s pohonmi so synchrónnymi motormi mohli oboznámiť študenti predmetov o elektrických pohonoch v rámci výuky.
Klíčová slova:rýchlostný servosystém, synchrónny motor, frekvenčný menič

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně