5. 12. 2019  21:14 Oto
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jozef Dúbravský, PhD.
Identifikačné číslo: 4934
Univerzitný e-mail: jozef.dubravsky [at] stuba.sk
 
Pracovník BOZ a PO - Referát bezpečnosti, ochrany zdravia pri práci, PO a CO (EO Dek FIIT)
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Rýchlostný servosystém so synchrónnym motorom
Autor: Ing. Mário Hodas
Pracovisko: Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
Vedúci práce: Ing. Jozef Dúbravský, PhD.
Oponent:Ing. Martin Gažo, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Rýchlostný servosystém so synchrónnym motorom
Abstrakt:Cieľom práce je vyvinúť rýchlostný servosystém použiteľný vo výuke na demonštráciu pohonov so synchrónnymi motormi. K tomuto účelu sú odvodené matematický model synchrónneho motora s permanentnými magnetmi, matematický model frekvenčného meniča v podobe generátora momentu a regulátorov prúdu a nakoniec aj dve rôzne štruktúry diskrétnych regulátorov rýchlosti servosystému. Tento model je následne konfrontovaný s nameranými hodnotami skutočného servosystému pozostávajúceho z frekvenčného meniča, synchrónneho motora s permanentnými magnetmi a riadiaceho mikropočítača IBM-PC vybaveného meracou kartou a programovým prostredím Matlab-Simulink. Súčasťou práce je aj návod na použitie skutočného servosystému pre pedagogický proces, aby sa s pohonmi so synchrónnymi motormi mohli oboznámiť študenti predmetov o elektrických pohonoch v rámci výuky.
Kľúčové slová:rýchlostný servosystém, synchrónny motor, frekvenčný menič

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene