23. 1. 2020  21:04 Miloš
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jozef Dúbravský, PhD.
Identifikační číslo: 4934
Univerzitní e-mail: jozef.dubravsky [at] stuba.sk
 
Pracovník BOZ a PO - Referát bezpečnosti, ochrany zdravia pri práci, PO a CO (EO Dek FIIT)
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     
Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Merací systém rýchlosti pre servopohony
Autor: Ing. Peter Baranček
Pracoviště: Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
Vedoucí práce: Ing. Jozef Dúbravský, PhD.
Oponent:Ing. Miroslav Suchánek
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Merací systém rýchlosti pre servopohony
Abstrakt:Diplomová práca sa zaoberá návrhom inteligentného meracieho systému umožňujúceho meranie a riadenie uhlovej rýchlosti jednosmerného motora. Navrhnutý systém umožňuje spracovávanie nameraných informácii na PC, ich vyhodnocovanie , archivovanie a kreslenie požadovaných grafov. Práca sa v prvej časti zaoberá vlastnosťami jednosmerných motorov, spôsobom ich riadenia a princípmi fungovania zvolených senzorových systémov. V hlavnej časti práce je popísaný návrh hardvérového vybavenia inteligentného meracieho systému a jeho softvérového vybavenia. Pre nadradené PC bolo navrhnuté a implementované programové vybavenie pre vizualizáciu a riadenie. V záverečnej časti sa nachádzajú prílohy k projektu, ktorých súčasťou je technická dokumentácia a návod na používanie meracieho systému. Súčasťou technickej dokumentácie je aj návod na používanie programového vybavenia .
Klíčová slova:riadenie JM, jednosmerný motor, H-most

Aktuální stupeň zveřejnění
 
poskytuje pouze anotace a abstrakty závěrečné práce, kontakty, pokud autor nebo školitel nesouhlasí se zveřejněním celého textu. Autor může uvést kontaktní údaje (jako nepovinné).


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně