11. 12. 2019  9:48 Hilda
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jozef Dúbravský, PhD.
Identifikačné číslo: 4934
Univerzitný e-mail: jozef.dubravsky [at] stuba.sk
 
Pracovník BOZ a PO - Referát bezpečnosti, ochrany zdravia pri práci, PO a CO (EO Dek FIIT)
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Merací systém rýchlosti pre servopohony
Autor: Ing. Peter Baranček
Pracovisko: Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
Vedúci práce: Ing. Jozef Dúbravský, PhD.
Oponent:Ing. Miroslav Suchánek
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Merací systém rýchlosti pre servopohony
Abstrakt:Diplomová práca sa zaoberá návrhom inteligentného meracieho systému umožňujúceho meranie a riadenie uhlovej rýchlosti jednosmerného motora. Navrhnutý systém umožňuje spracovávanie nameraných informácii na PC, ich vyhodnocovanie , archivovanie a kreslenie požadovaných grafov. Práca sa v prvej časti zaoberá vlastnosťami jednosmerných motorov, spôsobom ich riadenia a princípmi fungovania zvolených senzorových systémov. V hlavnej časti práce je popísaný návrh hardvérového vybavenia inteligentného meracieho systému a jeho softvérového vybavenia. Pre nadradené PC bolo navrhnuté a implementované programové vybavenie pre vizualizáciu a riadenie. V záverečnej časti sa nachádzajú prílohy k projektu, ktorých súčasťou je technická dokumentácia a návod na používanie meracieho systému. Súčasťou technickej dokumentácie je aj návod na používanie programového vybavenia .
Kľúčové slová:riadenie JM, jednosmerný motor, H-most

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie len anotácie a abstraktov záverečnej práce, kontaktov, ak autor alebo školiteľ nesúhlasia so zverejnením celého textu. Autor môže uviesť kontaktné údaje (ako nepovinné).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene