Jan 27, 2020   5:09 p.m. Bohuš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jozef Dúbravský, PhD.
Identification number: 4934
University e-mail: jozef.dubravsky [at] stuba.sk
 
Pracovník BOZ a PO - Department of Work Safety, Fire Protection and Civil Defence (D-E DO FIIT)
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Digital servosystem with dc motor
Written by (author): Ing. Juraj Spišiak
Department: Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)
Thesis supervisor: Ing. Jozef Dúbravský, PhD.
Opponent:Ing. Martin Gažo, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Číslicový rýchlostný servosystém s JM
Summary:Táto diplomová práca pojednáva o návrhu číslicového rýchlostného servosystému pre použitie v pedagogickom procese. Servosystém je určený pre využívanie na cvičeniach predmetov akčné členy a servosystémy. Celý návrh obsahoval návrh a realizáciu akčného člena s modulmi IGBT spolu s budiacimi obvodmi od firmy Mitsubishi, návrh regulátora, programového vybavenia a prepojenie jednotlivých systémov. Riadenie rýchlosti motora pomocou PWM je robustná metóda riadenia. Pomocou impulzného tranzistorového meniča sme schopný riadiť strednú hodnotu napätia a jeho orientáciu na záťaži , motore, a tým riadiť rýchlosť a smer motora. Plnenie PWM sa mení podľa vypočítaného akčného zásahu regulátora. Pre jeho syntézu sme použili metódu pole-placement. Táto metóda umožňuje návrh rozmiestnenia pólov uzavretého regulačného obvodu. Pre overenie výsledkov experimentu sme použili prostredie MATLAB Simulink, v ktorom sme simulovali matematický model motora s PI regulátorom rýchlosti. V simuláciách sme overili navrhnuté parametre regulátora, ktoré sme aplikovali na reálny systém.
Key words:jednosmerný motor, riadenie motora, číslicový servosystém

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited