6. 4. 2020  15:19 Irena
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jozef Dúbravský, PhD.
Identifikačné číslo: 4934
Univerzitný e-mail: jozef.dubravsky [at] stuba.sk
 
Pracovník BOZ a PO - Referát bezpečnosti, ochrany zdravia pri práci, PO a CO (EO Dek FIIT)
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Číslicový rýchlostný servosystém s JM
Autor: Ing. Juraj Spišiak
Pracovisko: Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
Vedúci práce: Ing. Jozef Dúbravský, PhD.
Oponent:Ing. Martin Gažo, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Číslicový rýchlostný servosystém s JM
Abstrakt:Táto diplomová práca pojednáva o návrhu číslicového rýchlostného servosystému pre použitie v pedagogickom procese. Servosystém je určený pre využívanie na cvičeniach predmetov akčné členy a servosystémy. Celý návrh obsahoval návrh a realizáciu akčného člena s modulmi IGBT spolu s budiacimi obvodmi od firmy Mitsubishi, návrh regulátora, programového vybavenia a prepojenie jednotlivých systémov. Riadenie rýchlosti motora pomocou PWM je robustná metóda riadenia. Pomocou impulzného tranzistorového meniča sme schopný riadiť strednú hodnotu napätia a jeho orientáciu na záťaži , motore, a tým riadiť rýchlosť a smer motora. Plnenie PWM sa mení podľa vypočítaného akčného zásahu regulátora. Pre jeho syntézu sme použili metódu pole-placement. Táto metóda umožňuje návrh rozmiestnenia pólov uzavretého regulačného obvodu. Pre overenie výsledkov experimentu sme použili prostredie MATLAB Simulink, v ktorom sme simulovali matematický model motora s PI regulátorom rýchlosti. V simuláciách sme overili navrhnuté parametre regulátora, ktoré sme aplikovali na reálny systém.
Kľúčové slová:jednosmerný motor, riadenie motora, číslicový servosystém

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie digitálnej rozmnoženiny školského diela prostredníctvom akademickej/univerzitnej knižnice na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely len používateľom v rámci vysokej školy (kontrola prístupu na základe IP adries počítačov alebo prostredníctvom mena a hesla).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene