21. 1. 2020  0:17 Vincent
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jozef Dúbravský, PhD.
Identifikační číslo: 4934
Univerzitní e-mail: jozef.dubravsky [at] stuba.sk
 
Pracovník BOZ a PO - Referát bezpečnosti, ochrany zdravia pri práci, PO a CO (EO Dek FIIT)
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     
Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Riadenie jednosmerného motora pomocou PLC
Autor: Ing. Lukáš Šmol
Pracoviště: Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
Vedoucí práce: Ing. Jozef Dúbravský, PhD.
Oponent:Ing. Martin Gažo, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Riadenie jednosmerného motora pomocou PLC
Abstrakt:Diplomová práca sa zaoberá návrhom a realizáciou riadiaceho systému umožňujúceho riadenie rýchlosti jednosmerného motora HSM 150 s využitím programovacieho riadiaceho automatu Siemens PLC 200. V rámci realizácie projektu bola navrhnutá koncepcia riešenia hardvérovej časti ako aj príslušné programové vybavenie. Práca sa v prvých dvoch kapitolách zaoberá vlastnosťami a možnosťami systému Siemens PLC 200 ako aj princípom činnosti a matematickým popisom jednosmerných elektromotorov všeobecne. Jadro práce predstavuje návrh riadiaceho systému, teda PID a PI regulátorov s využitím metódy umiestnenia pólov a metódy inverznej dynamiky. Navrhnuté regulátory sú následne otestované na simulačnej schéme uzavretého regulačného obvodu s modelom jednosmerného motora ako aj na skutočnom motore HSM 150. Výsledky simulácií a reálnych meraní sú nasledne spracované, porovnané a zhodnotené, pričom merania na motore HSM 150 sú naviac doplnené o ďalšie experimenty s cieľom zvýšiť kvalitu regulácie na reálnom systéme. Pre účely tohto projektu bolo v prostredí Matlab vytvorené grafické používateľské prostredie, ktoré umožňuje ovládanie simulácií aj reálnych meraní, ako aj grafické spracovanie, porovnávanie a ukladanie výsledkov. Súčasťou príloh k projektu je technická dokumentácia a návod na používanie riadiaceho systému ako aj na prácu s vytvoreným použivateľským rozhraním.
Klíčová slova:riadenie, jednosmerný motor, rýchlosť

Aktuální stupeň zveřejnění
 
zpřístupňování digitální rozmnoženiny školního díla prostřednictvím akademické / univerzitní knihovny na studijní, vědecké, vzdělávací a informační účely pouze uživatelům v rámci vysoké školy (kontrola přístupu na základě IP adres počítačů nebo prostřednictvím jména a hesla).


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně