26. 1. 2020  15:09 Tamara
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jozef Dúbravský, PhD.
Identifikační číslo: 4934
Univerzitní e-mail: jozef.dubravsky [at] stuba.sk
 
Pracovník BOZ a PO - Referát bezpečnosti, ochrany zdravia pri práci, PO a CO (EO Dek FIIT)
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     
Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Akčný člen pre informačné technológie
Autor: Bc. Veronika Kozielová
Pracoviště: Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
Vedoucí práce: Ing. Jozef Dúbravský, PhD.
Oponent:Ing. Martin Jarčuška, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Akčný člen pre informačné technológie
Abstrakt:Cieľom práce bolo navrhnúť riadiaci systém pre riadenie krokového motora. Zvolená bola štruktúra s výkonovým budičom riadeným jednočipovým mikropočítačom, ovládaná z nadradeného počítača typu IBM-PC. Použitý výkonového budiča bol SLA7024, ktorý umožňuje priame riadenie všetkých vinutí unpiolárneho krokového motora. Riadiaci jednočipový mikropočítač bol typu ATMega328, ktorého parametre umožňujú podstatné rozširenie riadiacich štruktúr, napr. riadenie nad zrýchliteľnosťou krokového motora. S počítačom typu IBM-PC sa komunikuje prostredníctvom sériovej linky jednoduchým protokolom umožňujúcim pohodlné ručné ovládanie. Tento riadiaci systém bol realizovaný a jeho vlastnosti úspešne overené.
Klíčová slova:akčný člen, krokový motor, jednočipový mikropočítač

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně