14. 12. 2019  11:28 Branislava, Bronislava
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jozef Dúbravský, PhD.
Identifikačné číslo: 4934
Univerzitný e-mail: jozef.dubravsky [at] stuba.sk
 
Pracovník BOZ a PO - Referát bezpečnosti, ochrany zdravia pri práci, PO a CO (EO Dek FIIT)
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Akčný člen pre informačné technológie
Autor: Bc. Veronika Kozielová
Pracovisko: Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
Vedúci práce: Ing. Jozef Dúbravský, PhD.
Oponent:Ing. Martin Jarčuška, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Akčný člen pre informačné technológie
Abstrakt:Cieľom práce bolo navrhnúť riadiaci systém pre riadenie krokového motora. Zvolená bola štruktúra s výkonovým budičom riadeným jednočipovým mikropočítačom, ovládaná z nadradeného počítača typu IBM-PC. Použitý výkonového budiča bol SLA7024, ktorý umožňuje priame riadenie všetkých vinutí unpiolárneho krokového motora. Riadiaci jednočipový mikropočítač bol typu ATMega328, ktorého parametre umožňujú podstatné rozširenie riadiacich štruktúr, napr. riadenie nad zrýchliteľnosťou krokového motora. S počítačom typu IBM-PC sa komunikuje prostredníctvom sériovej linky jednoduchým protokolom umožňujúcim pohodlné ručné ovládanie. Tento riadiaci systém bol realizovaný a jeho vlastnosti úspešne overené.
Kľúčové slová:akčný člen, krokový motor, jednočipový mikropočítač

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene