Feb 16, 2020   11:11 p.m. Ida, Liana
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jozef Dúbravský, PhD.
Identification number: 4934
University e-mail: jozef.dubravsky [at] stuba.sk
 
Pracovník BOZ a PO - Department of Work Safety, Fire Protection and Civil Defence (D-E DO FIIT)
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:The device for measuring speed
Written by (author): Ing. Martin Landl
Department: Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)
Thesis supervisor: Ing. Jozef Dúbravský, PhD.
Opponent:Ing. Slavomír Kajan, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Zariadenie pre meranie otáčok
Summary:Bakalársky projekt sa zaoberá návrhom zariadenia (systému) pre meranie otáčok jednosmerného motora HSM-150. Z obsahovej stránky je rozdelená do štyroch kapitol. V prvej kapitole sú uvedené metódy merania uhlovej rýchlosti a rozdelenie snímačov. V druhej časti sa zaoberám podrobným popisom jednotlivých snímačov uhlovej rýchlosti. V tretej kapitole opisujem možný návrh meracieho systému, pomocou multifunkčnej karty MF 624. Posledná štvrtá kapitola je venovaná programovému vybaveniu a jeho implementácii.
Key words:meranie, uhlová rýchlosť, snímač, IRC, enkóder

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited