14. 12. 2019  0:36 Branislava, Bronislava
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jozef Dúbravský, PhD.
Identifikačné číslo: 4934
Univerzitný e-mail: jozef.dubravsky [at] stuba.sk
 
Pracovník BOZ a PO - Referát bezpečnosti, ochrany zdravia pri práci, PO a CO (EO Dek FIIT)
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Akčný člen s mikroprocesorom
Autor: Ing. Martin Gehrer
Pracovisko: Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
Vedúci práce: Ing. Jozef Dúbravský, PhD.
Oponent:Ing. Miroslav Suchánek
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Akčný člen s mikroprocesorom
Abstrakt:Práca sa zaoberá návrhom zariadenia pre riadenie jednosmerného motora, jeho hardvérovou a softvérovou časťou, návrhom chladiaceho systému a užívateľského programu. Ako riadiaca jednotka bol zvolený mikrokontrolér (MCU), ktorého súčasťou sú AD prevodník, UART rozhranie a generátor PWM signálu. AD prevodník sme využili pre meranie teploty pomocou teplotného senzora a UART rozhranie zabezpečuje komunikáciu s nadradeným PC. Výkonové prvky H-mostu boli zvolené typu N MOSFET, čo vyžaduje použitie budiča. Pre riadenie budiča je použitý PWM generátor MCU. Návrh chladiaceho systému prebiehal v programe Flotherm. Pri výslednom návrhu s prúdovým zaťažením 10A sme dosiahli maximálnu teplotu púzdra výkonových prvkov 49.9°C. Užívateľský program bol vypracovaný vo vývojovom prostredí Agilent VEE a funkčnosť navrhnutého H-mostu bola overená zmeranou prevodovou charakteristikou.
Kľúčové slová:H-most, jednosmerný motor, M63993FP, N-MOSFET, IGBT, HSM150, akčný člen, návrh, riadenie

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie len anotácie a abstraktov záverečnej práce, kontaktov, ak autor alebo školiteľ nesúhlasia so zverejnením celého textu. Autor môže uviesť kontaktné údaje (ako nepovinné).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene