Apr 7, 2020   1:53 p.m. Zoltán
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jozef Dúbravský, PhD.
Identification number: 4934
University e-mail: jozef.dubravsky [at] stuba.sk
 
Pracovník BOZ a PO - Department of Work Safety, Fire Protection and Civil Defence (D-E DO FIIT)
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Controlling technological conveyor
Written by (author): Ing. Matej Gimera
Department: Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)
Thesis supervisor: Ing. Jozef Dúbravský, PhD.
Opponent:Ing. Martin Gažo, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Riadenie technologického dopravníka
Summary:Diplomový práca sa zaoberá návrhom riadenia pre ovládanie technologického dopravníkového pásu. Ďalej sa zaoberá samotnými vlastnosťami riadiaceho PLC modulu a jeho prepojenia s nadriadeným systémom PC, taktiež samotným programovým vybavením potrebným na ovládanie daného technologického dopravníkového pásu. Na riadenie sa používa modul založený na PLC Siemens S7-200. Celý proces riadenia je simulovaný vo vytvorenej simulácií, ktorá bola navrhnutá za účelom vzdialeného riadenia. Celá práca smeruje k tomu, aby sa daný model sústavy technologického dopravného pásu a jeho ovládania dal vyžiť v budúcnosti na pedagogické účely a praktické ukážky pre študentov.
Key words:Technologický dopravný pás, PLC Simatic S7-200, Vizualizácia

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited