26. 1. 2020  14:55 Tamara
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jozef Dúbravský, PhD.
Identifikační číslo: 4934
Univerzitní e-mail: jozef.dubravsky [at] stuba.sk
 
Pracovník BOZ a PO - Referát bezpečnosti, ochrany zdravia pri práci, PO a CO (EO Dek FIIT)
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     
Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Systém pre meranie rýchlosti otáčania
Autor: Ing. Pavol Hudec
Pracoviště: Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
Vedoucí práce: Ing. Jozef Dúbravský, PhD.
Oponent:Ing. Igor Bélai, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Systém pre meranie rýchlosti otáčania
Abstrakt:Práca sa zaoberá návrhom systému pre meranie rýchlosti otáčania, ktorý bude možné použiť pre experimentálne určovanie momentu zotrvačnosti motora, prípadne sústavy motora so záťažou. V prvej časti práce je spracovaný prehľad vybraných typov snímačov rýchlosti a polohy a základné informácie o mikrokontroléroch rady AVR. Druhá časť práce sa zaoberá samotným návrhom tohto systému. Bola navrhnutá a zrealizovaná hardvérová časť systému riadená mikrokontrolérom, pre ktorý bol vytvorený riadiaci program. Na obsluhu celého systému bolo vypracované grafické užívateľské rozhranie. Toto užívateľské rozhranie komunikuje s hardvérom cez USB zbernicu prostredníctvom navrhnutého komunikačného protokolu.
Klíčová slova:snímač, čítač, mikrokontrolér, užívateľské rozhranie

Aktuální stupeň zveřejnění
 
poskytuje pouze anotace a abstrakty závěrečné práce, kontakty, pokud autor nebo školitel nesouhlasí se zveřejněním celého textu. Autor může uvést kontaktní údaje (jako nepovinné).


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně