5. 12. 2019  20:24 Oto
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jozef Dúbravský, PhD.
Identifikačné číslo: 4934
Univerzitný e-mail: jozef.dubravsky [at] stuba.sk
 
Pracovník BOZ a PO - Referát bezpečnosti, ochrany zdravia pri práci, PO a CO (EO Dek FIIT)
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Systém pre meranie rýchlosti otáčania
Autor: Ing. Pavol Hudec
Pracovisko: Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
Vedúci práce: Ing. Jozef Dúbravský, PhD.
Oponent:Ing. Igor Bélai, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Systém pre meranie rýchlosti otáčania
Abstrakt:Práca sa zaoberá návrhom systému pre meranie rýchlosti otáčania, ktorý bude možné použiť pre experimentálne určovanie momentu zotrvačnosti motora, prípadne sústavy motora so záťažou. V prvej časti práce je spracovaný prehľad vybraných typov snímačov rýchlosti a polohy a základné informácie o mikrokontroléroch rady AVR. Druhá časť práce sa zaoberá samotným návrhom tohto systému. Bola navrhnutá a zrealizovaná hardvérová časť systému riadená mikrokontrolérom, pre ktorý bol vytvorený riadiaci program. Na obsluhu celého systému bolo vypracované grafické užívateľské rozhranie. Toto užívateľské rozhranie komunikuje s hardvérom cez USB zbernicu prostredníctvom navrhnutého komunikačného protokolu.
Kľúčové slová:snímač, čítač, mikrokontrolér, užívateľské rozhranie

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie len anotácie a abstraktov záverečnej práce, kontaktov, ak autor alebo školiteľ nesúhlasia so zverejnením celého textu. Autor môže uviesť kontaktné údaje (ako nepovinné).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene