28. 3. 2020  16:42 Soňa
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jozef Dúbravský, PhD.
Identifikační číslo: 4934
Univerzitní e-mail: jozef.dubravsky [at] stuba.sk
 
Pracovník BOZ a PO - Referát bezpečnosti, ochrany zdravia pri práci, PO a CO (EO Dek FIIT)
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     
Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Riadiaci systém pre JM s využitím PLC
Autor: Ing. Peter Kičin
Pracoviště: Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
Vedoucí práce: Ing. Jozef Dúbravský, PhD.
Oponent:Ing. Miroslav Suchánek
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Riadiaci systém pre JM s využitím PLC
Abstrakt:Cieľom diplomovej práce je realizácia riadiaceho systému pre jednosmerný motor HSM 150 s využitím programovacieho riadiaceho automatu Siemens PLC S7-200. Pre projekt bola navrhnutá hardvérová koncepcia a potrebné programové vybavenie. Na začiatku sa práca venuje analýze vlastností a vytvoreniu matematického a sumilačného modelu JM. Ďalej sa zaoberá rozboru vlastností PLC S7-200 a možnosťami jeho programovania. Hlavnú časť práce predstavuje návrh PID regulátora metódou inverznej dynamiky a metódou pole placement. Syntetizované regulátory sú otestované na simulačnej schéme s modelom jednosmerného motora a na reálnej sústave s motorom HSM 150. Odsimulované výsledky a reálne merania sú spracované v programe Matlab. Následne sú porovnané a zhodnotené. Súčasťou projektu je aj technická dokumentácia, v ktorej je návod na použite programového vybavenia.
Klíčová slova:PLC S7-200, PID regulátor, jednosmerný motor

Aktuální stupeň zveřejnění
 
zpřístupňování vytvořené digitální rozmnoženiny školního díla online prostřednictvím internetu po uplynutí 3 let po uzavření této smlouvy bez omezení, včetně práva poskytovat sublicence třetí osobě na studijní, vědecké, vzdělávací a informační účely.


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadáníZávěrečná práce

Části práce s odloženým zveřejněním:

Posudky závěrečné práce neomezeně