Feb 28, 2020   1:11 a.m. Zlatica
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jozef Dúbravský, PhD.
Identification number: 4934
University e-mail: jozef.dubravsky [at] stuba.sk
 
Pracovník BOZ a PO - Department of Work Safety, Fire Protection and Civil Defence (D-E DO FIIT)
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:DC motor control system using PLC
Written by (author): Ing. Peter Kičin
Department: Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)
Thesis supervisor: Ing. Jozef Dúbravský, PhD.
Opponent:Ing. Miroslav Suchánek
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Riadiaci systém pre JM s využitím PLC
Summary:Cieľom diplomovej práce je realizácia riadiaceho systému pre jednosmerný motor HSM 150 s využitím programovacieho riadiaceho automatu Siemens PLC S7-200. Pre projekt bola navrhnutá hardvérová koncepcia a potrebné programové vybavenie. Na začiatku sa práca venuje analýze vlastností a vytvoreniu matematického a sumilačného modelu JM. Ďalej sa zaoberá rozboru vlastností PLC S7-200 a možnosťami jeho programovania. Hlavnú časť práce predstavuje návrh PID regulátora metódou inverznej dynamiky a metódou pole placement. Syntetizované regulátory sú otestované na simulačnej schéme s modelom jednosmerného motora a na reálnej sústave s motorom HSM 150. Odsimulované výsledky a reálne merania sú spracované v programe Matlab. Následne sú porovnané a zhodnotené. Súčasťou projektu je aj technická dokumentácia, v ktorej je návod na použite programového vybavenia.
Key words:PLC S7-200, PID regulátor, jednosmerný motor

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet after the lapse of 3 years from concluding this contract with no restrictions, incl. the right to provide sub-licence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesis

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited