28. 3. 2020  19:30 Soňa
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jozef Dúbravský, PhD.
Identifikační číslo: 4934
Univerzitní e-mail: jozef.dubravsky [at] stuba.sk
 
Pracovník BOZ a PO - Referát bezpečnosti, ochrany zdravia pri práci, PO a CO (EO Dek FIIT)
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     
Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Servosystém so synchrónnym motorom
Autor: Ing. Rastislav Mikula
Pracoviště: Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
Vedoucí práce: Ing. Jozef Dúbravský, PhD.
Oponent:Ing. Richard Tesár
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Servosystém so synchrónnym motorom
Abstrakt:Cieľom tejto diplomovej práce bolo navrhnutie servopohonu so synchrónnym motorom typu T56SR0.5 s meničom typu UNIDRIVE SP 1401 pre aplikácie, pri ktorých sú obmedzenia uhlovej rýchlosti v automatizácii ako je rezanie vodným lúčom po zadanej dráhe, laserom a iné. Táto práca sa zaoberá charakteristikou synchrónnych motorov s permanentnými magnetmi (SMPM), ich využitím a návrhom koncepcie a štruktúry riadenia zrealizovaného servopohonu. Bližšie sa venuje návrhu dynamického riadenia SMPM na princípe vektorového riadenia. Je tu podrobný návod na vytvorenie generátora momentu, regulátora polohy, ako aj návrh dopredného Master -- Slave riadenia žiadanej polohy. Stručne sú popísané možnosti zapojenia daného meniča typu UNIDRIVE SP 1401 spolu s motorom typu T56SR0.5 a možnosti jeho pracovných režimov. Hlavnou myšlienkou tejto práce je navrhnutie polohového servosystému, ktorý bude pracovať presne pri nízkej uhlovej rýchlosti na zrealizovanom servosystéme.
Klíčová slova:synchrónny motor, generátor momentu, regulátor polohy, dynamické riadenie, dopredné riadenie, servopohon

Aktuální stupeň zveřejnění
 
zpřístupňování vytvořené digitální rozmnoženiny školního díla online prostřednictvím internetu po uplynutí 2 let po uzavření této smlouvy pouze uživatelům v rámci vysoké školy (kontrola přístupu na základě IP adres počítačů nebo prostřednictvím jména a hesla), včetně práva poskytovat sublicence třetí osobě na studijní, vědecké, vzdělávací a informační účely.


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně