24. 1. 2020  6:50 Timotej
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jozef Dúbravský, PhD.
Identifikační číslo: 4934
Univerzitní e-mail: jozef.dubravsky [at] stuba.sk
 
Pracovník BOZ a PO - Referát bezpečnosti, ochrany zdravia pri práci, PO a CO (EO Dek FIIT)
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     
Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Riadenie sústavy s jednosmernými motormi
Autor: Ing. Daniel Vandžura
Pracoviště: Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
Vedoucí práce: Ing. Jozef Dúbravský, PhD.
Oponent:Ing. Martin Gažo, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Riadenie sústavy s jednosmernými motormi
Abstrakt:Diplomová práca sa zaoberá problematikou návrhu riadenia rýchlosti a polohy jednosmerného motora HSM 150. Diplomová práca ma za cieľ navrhnúť a porovnať kvalitu regulácie rôznych typov regulátorov a regulačných štruktúr. V úvode diplomovej práce sa zaoberám analýzou možností a spôsobu regulácie uhlovej rýchlosti a polohy jednosmerného motora HSM 150. Hlavnú časť práce tvorí syntéza regulátorov a regulačných štruktúr. Práca je zameraná na návrh regulátorov rýchlosti a polohy numerickými metódami, ktoré vychádzajú zo znalostí matematických modelov. Ďalšia časť práce je zameraná na verifikáciu navrhnutých regulátorov a štruktúr simuláciami a meraniami na reálnom zariadení. Záverečná časť diplomovej práce sa venuje spracovaniu technickej dokumentácie, tvorbe a popisu simulačného programu a taktiež návodu na používanie."
Klíčová slova:jednosmerný motor, riadenie rýchlosti, riadenie polohy

Aktuální stupeň zveřejnění
 
poskytuje pouze anotace a abstrakty závěrečné práce, kontakty, pokud autor nebo školitel nesouhlasí se zveřejněním celého textu. Autor může uvést kontaktní údaje (jako nepovinné).


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně