9. 12. 2019  18:38 Izabela
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jozef Dúbravský, PhD.
Identifikačné číslo: 4934
Univerzitný e-mail: jozef.dubravsky [at] stuba.sk
 
Pracovník BOZ a PO - Referát bezpečnosti, ochrany zdravia pri práci, PO a CO (EO Dek FIIT)
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Riadenie sústavy s jednosmernými motormi
Autor: Ing. Daniel Vandžura
Pracovisko: Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
Vedúci práce: Ing. Jozef Dúbravský, PhD.
Oponent:Ing. Martin Gažo, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Riadenie sústavy s jednosmernými motormi
Abstrakt:Diplomová práca sa zaoberá problematikou návrhu riadenia rýchlosti a polohy jednosmerného motora HSM 150. Diplomová práca ma za cieľ navrhnúť a porovnať kvalitu regulácie rôznych typov regulátorov a regulačných štruktúr. V úvode diplomovej práce sa zaoberám analýzou možností a spôsobu regulácie uhlovej rýchlosti a polohy jednosmerného motora HSM 150. Hlavnú časť práce tvorí syntéza regulátorov a regulačných štruktúr. Práca je zameraná na návrh regulátorov rýchlosti a polohy numerickými metódami, ktoré vychádzajú zo znalostí matematických modelov. Ďalšia časť práce je zameraná na verifikáciu navrhnutých regulátorov a štruktúr simuláciami a meraniami na reálnom zariadení. Záverečná časť diplomovej práce sa venuje spracovaniu technickej dokumentácie, tvorbe a popisu simulačného programu a taktiež návodu na používanie."
Kľúčové slová:jednosmerný motor, riadenie rýchlosti, riadenie polohy

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie len anotácie a abstraktov záverečnej práce, kontaktov, ak autor alebo školiteľ nesúhlasia so zverejnením celého textu. Autor môže uviesť kontaktné údaje (ako nepovinné).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene