11. 12. 2019  23:35 Hilda
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jozef Dúbravský, PhD.
Identifikačné číslo: 4934
Univerzitný e-mail: jozef.dubravsky [at] stuba.sk
 
Pracovník BOZ a PO - Referát bezpečnosti, ochrany zdravia pri práci, PO a CO (EO Dek FIIT)
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Systém pre monitorovanie priestoru
Autor: Ing. Richard Thonhauser
Pracovisko: Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
Vedúci práce: Ing. Jozef Dúbravský, PhD.
Oponent:Ing. Martin Jarčuška, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Systém pre monitorovanie priestoru
Abstrakt:ANOTÁCIA BAKALÁRSKEJ PRÁCE Slovenská technická univerzita v Bratislave FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY Študijný odbor: 5.2.14 Automatizácia, 9.2.9 Aplikovaná informatika Študijný program: Priemyselná informatika Autor: Richard Thonhauser Bakalárska práca: Systém pre monitorovanie priestoru Vedúci bakalárskej práce: Ing. Jozef Dúbravský, PhD. Mesiac, rok odovzdania: Jún, 2015 Kľúčové slová: Mikrokontroler, ATmega, PWM modulácia Cieľom bakalárskej práce je navrhnúť elektronický systém pre monitorovanie ochranného priestoru pred vstupom do skladu nebezpečných horľavých materiálov so záznamom a signalizáciou. Úlohy: 1. Analyzovať možnosti riešenia danej úlohy. 2. Navrhnúť riešenia monitorovacieho systému. 3. Vypracovať programové vybavenie. 4. Realizovať a verifikovať navrhnutý systém. 5. Spracovať technickú dokumentáciu.
Kľúčové slová:Mikrokontroler, ATmega, PWM modulácia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene