25. 1. 2020  17:56 Gejza
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jozef Dúbravský, PhD.
Identifikační číslo: 4934
Univerzitní e-mail: jozef.dubravsky [at] stuba.sk
 
Pracovník BOZ a PO - Referát bezpečnosti, ochrany zdravia pri práci, PO a CO (EO Dek FIIT)
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     
Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Technické prostriedky diagnostiky v akupunktúre
Autor: Ing. Tomáš Fico
Pracoviště: Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
Vedoucí práce: Ing. Jozef Dúbravský, PhD.
Oponent:prof. Ing. František Duchoň, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Technické prostriedky diagnostiky v akupunktúre
Abstrakt:Ako v každom odvetví, tak aj akupunktúrna prax sa čoraz častejšie prikláňa k používaniu objektívnejších metód diagnostiky. Aj týmto spôsobom sa filozofia akupunktúry a jej postupy stávajú viac pochopiteľné pre lekársku verejnosť západného typu. Práca pojednáva o návrhu objektívneho spôsobu merania elektrickej kožnej vodivosti v miestach projekcie akupunktúrnych bodov. Zakladá sa na doterajších poznatkoch o meraní vlastností kože a pôvodne navrhnutých meracích zariadeniach. V práci sú uvedené požiadavky na vlastnosti meracích elektród, podľa ktorých boli navrhnuté nové elektródy. Pre nový diagnostický prístroj boli vyvinuté meracie obvody, ktorých charakteristické vlastnosti a merania sú uvedené v tejto práci. Merania prebehli aj v reálnom prostredí na pacientovi, aby sa takto overila funkčnosť zariadenia. Práca popisuje aj softvér určený pre diagnostiku s takýmto typom prístroja. Navrhnutá aplikácia svojou všestrannosťou predčí komerčne ponúkané programy a je využívaná v praxi na diagnostiku.
Klíčová slova:diagnostika, akupunktúra, meranie, elektrická vodivosť

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně