7. 12. 2019  12:54 Ambróz
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jozef Dúbravský, PhD.
Identifikačné číslo: 4934
Univerzitný e-mail: jozef.dubravsky [at] stuba.sk
 
Pracovník BOZ a PO - Referát bezpečnosti, ochrany zdravia pri práci, PO a CO (EO Dek FIIT)
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Technické prostriedky diagnostiky v akupunktúre
Autor: Ing. Tomáš Fico
Pracovisko: Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
Vedúci práce: Ing. Jozef Dúbravský, PhD.
Oponent:prof. Ing. František Duchoň, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Technické prostriedky diagnostiky v akupunktúre
Abstrakt:Ako v každom odvetví, tak aj akupunktúrna prax sa čoraz častejšie prikláňa k používaniu objektívnejších metód diagnostiky. Aj týmto spôsobom sa filozofia akupunktúry a jej postupy stávajú viac pochopiteľné pre lekársku verejnosť západného typu. Práca pojednáva o návrhu objektívneho spôsobu merania elektrickej kožnej vodivosti v miestach projekcie akupunktúrnych bodov. Zakladá sa na doterajších poznatkoch o meraní vlastností kože a pôvodne navrhnutých meracích zariadeniach. V práci sú uvedené požiadavky na vlastnosti meracích elektród, podľa ktorých boli navrhnuté nové elektródy. Pre nový diagnostický prístroj boli vyvinuté meracie obvody, ktorých charakteristické vlastnosti a merania sú uvedené v tejto práci. Merania prebehli aj v reálnom prostredí na pacientovi, aby sa takto overila funkčnosť zariadenia. Práca popisuje aj softvér určený pre diagnostiku s takýmto typom prístroja. Navrhnutá aplikácia svojou všestrannosťou predčí komerčne ponúkané programy a je využívaná v praxi na diagnostiku.
Kľúčové slová:diagnostika, akupunktúra, meranie, elektrická vodivosť

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene