Feb 25, 2020   11:49 p.m. Frederik
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jozef Dúbravský, PhD.
Identification number: 4934
University e-mail: jozef.dubravsky [at] stuba.sk
 
Pracovník BOZ a PO - Department of Work Safety, Fire Protection and Civil Defence (D-E DO FIIT)
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Testing parameters of stepper motor
Written by (author): Ing. Martin Jarčuška, PhD.
Department: Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)
Thesis supervisor: Ing. Jozef Dúbravský, PhD.
Opponent:Ing. Miroslav Suchánek
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Testovanie parametrov krokového motora
Summary:Diplomový projekt sa zaoberá návrhom a realizáciou riadiaceho systému pre krokový motor. Tento riadiaci systém dokáže riadiť krokový motor ako v bipolárnom tak aj v unipolárnom režime riadenia. Umožňuje pripojiť, krokový motor s nominálnym prúdom do 15A. Zariadenie má slúžiť na praktické ukážky činnosti krokového motora a testovanie jeho parametrov. Práca je členená na viacero častí. V prvej časti sa práca zaoberá teóriou a možnosťami riadenia krokového motora. Popisujú sa typy krokových motorov a spôsoby akými ich môžeme riadiť. V ďalšej časti sa rozoberá vývoj a realizácia jednotlivých časti celého hardvéru zariadenia. Celé zariadenie sa skladá z troch častí. Obsahuje dva výkonové akčné členy pre riadenie krokového motora v unipolárnom a bipolárnom režime riadenia. Tretia časť slúži na prepojenie týchto akčných členov s PC. V poslednej časti je popísaná komunikácia zariadenia s PC a programové vybavenie potrebné pre funkčnosť a ovládanie zariadenia.
Key words:Unipolar, Krokový motor, Riadenie, Bipolar

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited