14. 12. 2019  8:12 Branislava, Bronislava
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jozef Dúbravský, PhD.
Identifikačné číslo: 4934
Univerzitný e-mail: jozef.dubravsky [at] stuba.sk
 
Pracovník BOZ a PO - Referát bezpečnosti, ochrany zdravia pri práci, PO a CO (EO Dek FIIT)
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Riadenie krokových motorov
Autor: Ing. Igor Jakubička
Pracovisko: Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
Vedúci práce: Ing. Jozef Dúbravský, PhD.
Oponent:Ing. Miroslav Suchánek
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Riadenie krokových motorov
Abstrakt:Cieľom bakalárskej práce bol návrh a realizácia riadiaceho systému pre krokový motor. Riadiaci systém predstavoval zariadenie na ovládanie krokových motorov v unipolárnom režime riadenia. Zariadenie má slúžiť ako učebná pomôcka v pedagogickom procese predmetu Automatizácia 2. Jeho úlohou bude demonštrácia technických vlastností krokových motorov a problémov, ktoré nastávajú pri ich riadení. Práca rozoberá základné princípy činnosti, konštrukčné vyhotovenia, spôsoby riadenia a ďalšie vlastnosti a parametre krokových motorov. V ďalšej časti práce je popísaný a konštrukčne aj zrealizovaný spôsob riadenia krokového motora. Popísaný je postupný vývoj aplikácie, použité súčiastky a zariadenia. V poslednej časti sa venuje komunikácií s počítačom a opisu jednoduchého ovládacieho programu.
Kľúčové slová:krokový motor, mikroprocesor, unipolárny

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene