14. 12. 2019  4:09 Branislava, Bronislava
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jozef Dúbravský, PhD.
Identifikačné číslo: 4934
Univerzitný e-mail: jozef.dubravsky [at] stuba.sk
 
Pracovník BOZ a PO - Referát bezpečnosti, ochrany zdravia pri práci, PO a CO (EO Dek FIIT)
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Meranie rýchlosti servopohonov
Autor: Ing. Andrej Gubán
Pracovisko: Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
Vedúci práce: Ing. Jozef Dúbravský, PhD.
Oponent:Ing. Martin Jarčuška, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Meranie rýchlosti servopohonov
Abstrakt:Cieľom tejto práce je navrhnúť a realizovať prípravok pre meranie rýchlosti otáčania servopohonov. Ten by mal byť schopný umožniť meranie, záznam archiváciu a ďalšie spracovanie nameraných údajov. Prvá časť práce je teoretická. Zaoberá sa meraním uhovej rýchlosti a otáčok, približuje funkcie a vlastnosti snímačov. Načrtáva možnosti spracovania signálov z inkrementálneho rotačného snímača. Oboznamuje s mikrokontrolérom Atmega32 . Druhá časť je praktická. Jej cieľom je navrhnúť a skonštruovať dané zariadenie. Zahrňuje prípravu pre konštrukčné riešenie problému a samotné konštrukčné riešenie. Príprava pojednáva o tvorbe DPS a vývojového prípravku. Ten slúži ako vývojový kit pre zadanú úlohu. Na tomto vývojovom kite bolo navrhnuté konkrétne riešenie zadaného zariadenia pre meranie rýchlosti servopohonov. Tento návrh slúži ako podklad pre praktickú realizáciu zadaného zariadenia. V poslednej kapitole sú opísané merania uskutočnené na tomto prípravku.
Kľúčové slová:inkrementálny rotačný snímač, ATmega32, meranie otáčok , RS232, 8-bitový mikrokontrolér

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene