14. 12. 2019  0:07 Branislava, Bronislava
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jozef Dúbravský, PhD.
Identifikačné číslo: 4934
Univerzitný e-mail: jozef.dubravsky [at] stuba.sk
 
Pracovník BOZ a PO - Referát bezpečnosti, ochrany zdravia pri práci, PO a CO (EO Dek FIIT)
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Návrh Servosystému so synchrónnnym motorom
Autor: Ing. Alexander Tichý
Pracovisko: Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
Vedúci práce: Ing. Jozef Dúbravský, PhD.
Oponent:Ing. Igor Bélai, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh Servosystému so synchrónnnym motorom
Abstrakt:Cieľom tejto práce je navrhnúť rýchlostný servopohon so synchrónnym motorom T56SR0,5 . Motor budeme riadiť v režime konštantného toku. A na jeho riadenie budeme využívať priemyselný frekvenčný menič UNIDRIVE SP1401, v ktorom budú realizované regulačné obvody na úrovni regulátorov prúdu. V prvých kapitolách sa práca venuje rozdeleniu synchrónnych motorov podľa ich mechanického vyhotovenia. Nasledujú teoretické časti, ktoré majú za cieľ vysvetliť syntézu matematického modelu synchrónneho motora a princíp jeho riadenia. V rámci práce boli overené tri štruktúry regulátorov, ktoré boli doplnené o dopredané riadenie s cieľom zlepšiť ich vlastnosti pri zmene žiadanej rýchlosti. Syntéza regulátorov a ich verifikácia na reálnom modeli je súčasťou práce.
Kľúčové slová:synchrónny motor, regulátor rýchlosti, Servosystém, predkorekcia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene