24. 1. 2020  3:50 Timotej
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jozef Dúbravský, PhD.
Identifikační číslo: 4934
Univerzitní e-mail: jozef.dubravsky [at] stuba.sk
 
Pracovník BOZ a PO - Referát bezpečnosti, ochrany zdravia pri práci, PO a CO (EO Dek FIIT)
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     
Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Riadiaci systém pásového dopravníka
Autor: Ing. Igor Slezák
Pracoviště: Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
Vedoucí práce: Ing. Jozef Dúbravský, PhD.
Oponent:Ing. Igor Bélai, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Riadiaci systém pásového dopravníka
Abstrakt:Cieľom tejto diplomovej práce bolo zostrojenie reálneho modelu dopravníkového pásu a navrhnutie jeho riadiaceho systému. V práci som opísal typy konštrukcií, princípy činnosti a možnosti riadenia krokových motorov vhodných pre realizovaný model dopravníka. Pre pohon som zvolil hybridný dvojfázový krokový motor, ktorého riadenie je zabezpečené prostredníctvom mikrokontroléra ATmega a doplnené komunikačným rozhraním USB/USART pre komunikáciu nadradeného počítača s mikrokontrolerom. Riadiaca doska obsahuje obvody riadiacej a výkonovej časti pre pohon zvoleného akčného člena. Pre širšiu variabilitu modelu je tento doplnený o optické závory, ktoré sú určené pre snímanie prítomnosti prepravovaného materiálu. Riadiaci program mikrokontrolera ATmega bol zrealizovaný v integrovanom vývojovom prostredí WinAVR. Celý systém vrátane mechanickej časti, ako aj softvérovej časti, bol navrhnutý, zrealizovaný a úspešne odskúšaný. Model dopravníka s riadiacim systémom je určený pre pedagogické účely na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave.
Klíčová slova:pásový dopravník, hybridný krokový motor, mikrokontroler

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně