10. 12. 2019  9:40 Radúz
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jozef Dúbravský, PhD.
Identifikačné číslo: 4934
Univerzitný e-mail: jozef.dubravsky [at] stuba.sk
 
Pracovník BOZ a PO - Referát bezpečnosti, ochrany zdravia pri práci, PO a CO (EO Dek FIIT)
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Riadiaci systém pásového dopravníka
Autor: Ing. Igor Slezák
Pracovisko: Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
Vedúci práce: Ing. Jozef Dúbravský, PhD.
Oponent:Ing. Igor Bélai, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Riadiaci systém pásového dopravníka
Abstrakt:Cieľom tejto diplomovej práce bolo zostrojenie reálneho modelu dopravníkového pásu a navrhnutie jeho riadiaceho systému. V práci som opísal typy konštrukcií, princípy činnosti a možnosti riadenia krokových motorov vhodných pre realizovaný model dopravníka. Pre pohon som zvolil hybridný dvojfázový krokový motor, ktorého riadenie je zabezpečené prostredníctvom mikrokontroléra ATmega a doplnené komunikačným rozhraním USB/USART pre komunikáciu nadradeného počítača s mikrokontrolerom. Riadiaca doska obsahuje obvody riadiacej a výkonovej časti pre pohon zvoleného akčného člena. Pre širšiu variabilitu modelu je tento doplnený o optické závory, ktoré sú určené pre snímanie prítomnosti prepravovaného materiálu. Riadiaci program mikrokontrolera ATmega bol zrealizovaný v integrovanom vývojovom prostredí WinAVR. Celý systém vrátane mechanickej časti, ako aj softvérovej časti, bol navrhnutý, zrealizovaný a úspešne odskúšaný. Model dopravníka s riadiacim systémom je určený pre pedagogické účely na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave.
Kľúčové slová:pásový dopravník, hybridný krokový motor, mikrokontroler

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene