24. 1. 2020  3:07 Timotej
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jozef Dúbravský, PhD.
Identifikační číslo: 4934
Univerzitní e-mail: jozef.dubravsky [at] stuba.sk
 
Pracovník BOZ a PO - Referát bezpečnosti, ochrany zdravia pri práci, PO a CO (EO Dek FIIT)
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     
Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Riadenie striedavých motorov
Autor: Ing. Alexander Czanik
Pracoviště: Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
Vedoucí práce: Ing. Jozef Dúbravský, PhD.
Oponent:Ing. Igor Bélai, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Riadenie striedavých motorov
Abstrakt:Cieľom diplomovej práce je návrh riadiaceho systému s využitím PC pre riadenie rýchlosti asynchrónnych striedavých motorov s využitím rozhrania človek -- stroj a nadradenej OPC komunikácie pre lokálne riadenie i vzdialené systémy. Analýzou vlastností riadeného systému s asynchrónnym motorom sa zaoberáme v teoretickej časti práce. Vytvorili sme model asynchrónneho motora pre frekvenčné riadenie. Navrhli sme riadiaci systém pre automatický premiestňovač cez prekážku. Na vytvorenie programového vybavenia a vizualizácie sme použili PLC Simatic STEP 7 -- 300, priemyselný komunikačný systém INTERBUS a na vizualizáciu program WinCC. Výsledkom práce je reálny fungujúci systém automatického premiestňovača. Je použiteľný a funkčný, jeho účelom je urýchlenie a uľahčenie manipulácie s ťažkými predmetmi v akomkoľvek prostredí. Súčasťou príloh k práci je technická dokumentácia a návod na používanie riadiaceho systému ako aj na prácu s vytvoreným používateľským rozhraním.
Klíčová slova:Striedavé motory, meniče, PLC, priemyselný komunikačný systém INTERBUS

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně