14. 12. 2019  3:47 Branislava, Bronislava
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jozef Dúbravský, PhD.
Identifikačné číslo: 4934
Univerzitný e-mail: jozef.dubravsky [at] stuba.sk
 
Pracovník BOZ a PO - Referát bezpečnosti, ochrany zdravia pri práci, PO a CO (EO Dek FIIT)
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Riadenie striedavých motorov
Autor: Ing. Alexander Czanik
Pracovisko: Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
Vedúci práce: Ing. Jozef Dúbravský, PhD.
Oponent:Ing. Igor Bélai, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Riadenie striedavých motorov
Abstrakt:Cieľom diplomovej práce je návrh riadiaceho systému s využitím PC pre riadenie rýchlosti asynchrónnych striedavých motorov s využitím rozhrania človek -- stroj a nadradenej OPC komunikácie pre lokálne riadenie i vzdialené systémy. Analýzou vlastností riadeného systému s asynchrónnym motorom sa zaoberáme v teoretickej časti práce. Vytvorili sme model asynchrónneho motora pre frekvenčné riadenie. Navrhli sme riadiaci systém pre automatický premiestňovač cez prekážku. Na vytvorenie programového vybavenia a vizualizácie sme použili PLC Simatic STEP 7 -- 300, priemyselný komunikačný systém INTERBUS a na vizualizáciu program WinCC. Výsledkom práce je reálny fungujúci systém automatického premiestňovača. Je použiteľný a funkčný, jeho účelom je urýchlenie a uľahčenie manipulácie s ťažkými predmetmi v akomkoľvek prostredí. Súčasťou príloh k práci je technická dokumentácia a návod na používanie riadiaceho systému ako aj na prácu s vytvoreným používateľským rozhraním.
Kľúčové slová:Striedavé motory, meniče, PLC, priemyselný komunikačný systém INTERBUS

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene