24. 1. 2020  4:16 Timotej
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jozef Dúbravský, PhD.
Identifikační číslo: 4934
Univerzitní e-mail: jozef.dubravsky [at] stuba.sk
 
Pracovník BOZ a PO - Referát bezpečnosti, ochrany zdravia pri práci, PO a CO (EO Dek FIIT)
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     
Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Pedagogické pracovisko s jednosmernými motormi
Autor: Ing. Csaba Ruman
Pracoviště: Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
Vedoucí práce: Ing. Jozef Dúbravský, PhD.
Oponent:Ing. Igor Bélai, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Pedagogické pracovisko s jednosmernými motormi
Abstrakt:Cieľom práce je navrhnúť kompletný systém hardvéru a softvéru za účelom využitia pri výučbe praktických cvičení s jednosmernými motormi. V práci je popísaná analýza a návrh elektrického obvodu meniča. Menič je poskladaný z jednotlivých MOSFET tranzistorov a tak zabezpečuje možnosť voľby vlastného režimu spínania. K elektronickému obvodu bol navrhnutý firmvér riadiaceho mikropočítača, ktorý reguláciou prúdu zabezpečuje reguláciu momentu ako aj konfigurovateľnosť systému. Ako nadradený regulačný obvod bol navrhnutý regulátor rýchlosti, ktorý je realizovaný v prostredí Matlab. Rýchlosť sa riadi v reálnom čase cez vstupno-výstupnú kartu. K tomuto systému boli navrhnuté tri počítačové programy, ktoré slúžia na konfiguráciu a priame ovládanie meniča, ako aj na diaľkové ovládanie rýchlosti v reálnom čase cez počítačovú sieť. Systém bol fyzicky zrealizovaný a teoretické predpoklady boli overené.
Klíčová slova:jednosmerný motor, tranzistorový menič, regulátor rýchlosti, generátor momentu, Matlab, klient-server

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně