10. 12. 2019  0:00 Radúz
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jozef Dúbravský, PhD.
Identifikačné číslo: 4934
Univerzitný e-mail: jozef.dubravsky [at] stuba.sk
 
Pracovník BOZ a PO - Referát bezpečnosti, ochrany zdravia pri práci, PO a CO (EO Dek FIIT)
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Pedagogické pracovisko s jednosmernými motormi
Autor: Ing. Csaba Ruman
Pracovisko: Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
Vedúci práce: Ing. Jozef Dúbravský, PhD.
Oponent:Ing. Igor Bélai, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Pedagogické pracovisko s jednosmernými motormi
Abstrakt:Cieľom práce je navrhnúť kompletný systém hardvéru a softvéru za účelom využitia pri výučbe praktických cvičení s jednosmernými motormi. V práci je popísaná analýza a návrh elektrického obvodu meniča. Menič je poskladaný z jednotlivých MOSFET tranzistorov a tak zabezpečuje možnosť voľby vlastného režimu spínania. K elektronickému obvodu bol navrhnutý firmvér riadiaceho mikropočítača, ktorý reguláciou prúdu zabezpečuje reguláciu momentu ako aj konfigurovateľnosť systému. Ako nadradený regulačný obvod bol navrhnutý regulátor rýchlosti, ktorý je realizovaný v prostredí Matlab. Rýchlosť sa riadi v reálnom čase cez vstupno-výstupnú kartu. K tomuto systému boli navrhnuté tri počítačové programy, ktoré slúžia na konfiguráciu a priame ovládanie meniča, ako aj na diaľkové ovládanie rýchlosti v reálnom čase cez počítačovú sieť. Systém bol fyzicky zrealizovaný a teoretické predpoklady boli overené.
Kľúčové slová:jednosmerný motor, tranzistorový menič, regulátor rýchlosti, generátor momentu, Matlab, klient-server

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene