Jan 26, 2020   7:32 p.m. Tamara
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jozef Dúbravský, PhD.
Identification number: 4934
University e-mail: jozef.dubravsky [at] stuba.sk
 
Pracovník BOZ a PO - Department of Work Safety, Fire Protection and Civil Defence (D-E DO FIIT)
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Automatic gate control system
Written by (author): Ing. Martin Minár
Department: Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)
Thesis supervisor: Ing. Jozef Dúbravský, PhD.
Opponent:Ing. Ľuboš Chovanec, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Automatický systém ovládania brány.
Summary:Práca bola zameraná na zjednodušenie ovládania brán a osvetlenia. V dnešnej dobe sa automatický systém ovládania brán využíva stále častejšie. Týmto rastúcim trendom však ostáva jedna téma nedoriešená a to je centralizovanie. V mojej téme riešim nedostatky ovládania zariadenia pomocou viacerých ovládacích prvkov. Riešenie obsahuje tri typy ovládania pomocou aplikácie android, diaľkových ovládačov, a centrálnej jednotky. Vytvoril som mobilnú aplikáciu pre môj mobilný telefón s názvom My Application. Aplikácia bola vytvorená pre verziu android 4.0.3. Aplikácia komunikuje zo zariadením arduino, ktoré ovláda model brány. Model brány bol vytvorený za účelom lepšieho testovania programu. Model je vlastne zmenšením reálnej brány používanej v praxi. Práca je plne funkčná a môže sa bez zmien použiť na reálnom modeli brány a osvetlenia.
Key words:arduino, android, systém ovládania brány

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited