Apr 6, 2020   3:03 p.m. Irena
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jozef Dúbravský, PhD.
Identification number: 4934
University e-mail: jozef.dubravsky [at] stuba.sk
 
Pracovník BOZ a PO - Department of Work Safety, Fire Protection and Civil Defence (D-E DO FIIT)
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Intelligent Speed Servomechanism with Permanent-Magnet Synchronous Motor
Written by (author): Ing. Mário Hodas
Department: Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)
Thesis supervisor: Ing. Jozef Dúbravský, PhD.
Opponent:Ing. Martin Jarčuška, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Inteligentný rýchlostný servopohon so SMPM
Summary:Práca sa zaoberá návrhom a realizáciou inteligentného rýchlostného servopohonu so SMPM. Použité sú dostupné technické prostriedky, menič---motor---mikropočítač IBM-PC s meracou kartou. Najprv je spracovaný matematický model SMPM, ku ktorému je následne navrhnutá stratégia riadenia pre generátor momentu motora. Následne sú navrhnuté štruktúry regulátorov rýchlosti a nastavenie ich parametrov je vykonané metódou rozmiestňovania pólov. V rámci doplnenia inteligencie k servopohonu sú navrhnuté metódy zlepšenia dôležitých parametrov a na polohovom servosystéme zahŕňajúcom základný PI regulátor rýchlosti následne ich prínos aj overený meraním na reálnom servosystéme. Samotné regulátory rýchlosti sú nakoniec overené simuláciou aj meraním. K reálnemu servosystému je spracovaná technická dokumentácia, umožňujúca využiť servosystém vo výučbe.
Key words:servosystém, synchrónny motor, inteligentný servopohon

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited